Home

Home - Het FHV Testcentrum is een functionaliteit waarmee het instituut FONTYS Hogeschool Verpleegkunde 'toegepast' onderzoek wil stimuleren en faciliteren. Het testcentrum is tevens bedoeld om met de samenwerkende instellingen en organisaties onderzoek te doen naar "leren en presteren" in de beroepspraktijk (FHV - partner in leren).